23 ปี แด๊กซิน ก้าวอย่างมั่นคง เพื่อชีวิต และสุขภาพที่ดี

กับ ไม่มีความเห็น
  คุณทวีวงศ์ อับดุลบุตร

23 ปี แด๊กซิน ก้าวอย่างมั่นคง เพือชีวิต และสุขภาพที่ดี

  หากเอ่ยถึงหนึ่งในผู้นำธุรกิจเครือข่ายไทยพั่นธุ์แท้ แด๊กซิน ถือเป็นบริษัทเก่าแก่ของไทยที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 23 ปี โดยเจ้าของ คุณทวีศักดิ์ อับดุลบุตร เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท แด๊กซิน ประเทศไทย จำกัด จนประสบความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ทีมองเห็นความแปลกใหม่ และ โดดเด่นของสมุนไพรจีนอย่างเห็ดหลินจือรากและดอกถึง 6 สายพันธุ์ จนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศไทยปัจจุบัน คุณทวีวงศ์ อับดุลบุตร ทายาทรุ่นใหม่นั่งคุมบังเหียนประทานกรรมการบริษัทฯ สานฝันเดินตามรอยพ่อ พัฒนาธุรกิจ เน้นสร้างผู้นำให้เกิดความแข็งแกร่ง เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงยืนยาวให้กับนักธุรกิจต่อไป        คุณทวีวงศ์ บอกว่า ที่ผ่านมาแด๊กซิน ดำเนินธุรกิจเครือข่ายภายใต้ “คุณธรรม นำธุรกิจ” ซึ่งสมาชืกทุกคนไม่ไช่ลูกค้าแต่ทุกคนคือครอบครัวของแด๊กซิน บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนา สร้างองค์ความรู้ สร้างรายได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทีคัดสรรมาต้องมีคุณภาพราคาถูก ที่สำคัญแผนธุรกิจต้องตอบแทนให้กับนักธุรกิจแบบโปร่งไสและยั่งยืน นี่คือจุดแข็งของแด๊กซินที่สามารถเติบโตมั่นคงได้อย่างยืนยาวมากว่า 23 ปี ภายใต้โสลแกน เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดี       สำหรับกลยุทธ์ของ แด๊กซิน ยังคงยึดหลักนโยบายเดิม โดยคุณทวีวงศฺ์ เล่าให้ฟังว่า “ผมยังทำงานตามนโยบายเดิมที่คุณพ่อได้สร้างไว้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าจะทำให้การทำงานค่อนค่างยากมาก เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนเก่าๆ เขาก็จะคุ้นเคยกับระบบเดิมๆ แต่เรามีการเพิ่่มช่องทางใหม่ๆ เช่นระบบออรไลน์เข้ามา เพื่อให้สอดรับกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เข้ามาสามารถทำงานได้สะดวก และง่ายขึ้น”   cradit : senthangnews

ใส่ความเห็น