Home / affiliate / ธุรกิจ / ลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท เดือนละ 1 รางวัล ฉลอง 25 ปี

ลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท เดือนละ 1 รางวัล ฉลอง 25 ปี

กับ ไม่มีความเห็น
ลุ้นทองทุกเดือน
สมาชิกแด๊กซินลุ้นทองทุกเดือน

สมาชิกแด๊กซิน มีข่าวดีมาบอก

ลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท เดือนละ 1 รางวัล

แด๊กซินฉลอง 25 ปี

มอบสิทธิพิเศษ…

สำหรับสมาชิกแด๊กซินที่มีคะแนนส่วนตัว (PPV) 2,700 PV ต่อเดือน

จับรางวัลทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

ประกาศผู้โชคดีผ่านทาง เฟสบุ๊คไลฟ์

เงื่อนไข

– มีคะแนนส่วนตัว (PPV) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2563 – รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ – ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัล พร้อมสำเนาบัตรประชาชนภายในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (สำเนาบัตรประชาชน ต้องตรงกับชื่อ-สกุล ของรหัสสมาชิก หรือกรณีรับแทนจะต้องมีเสานำบัตรผู้ได้รับสิทธิ์ และหนังสือมอบอำนาจ) – การสละสิทธ์คือการงดรับสิทธิ์ต่างๆ ที่ทำไว้ในแคมเปญทุกชนิด – หนึ่งท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น – บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใส่ความเห็น