Home / affiliate / ธุรกิจ / ลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท เดือนละ 1 รางวัล ฉลอง 25 ปี

ลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท เดือนละ 1 รางวัล ฉลอง 25 ปี

กับ ไม่มีความเห็น
ลุ้นทองทุกเดือน
สมาชิกแด๊กซินลุ้นทองทุกเดือน

 

สมาชิกแด๊กซิน มีข่าวดีมาบอก

 

ลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท เดือนละ 1 รางวัล

แด๊กซินฉลอง 25 ปี

มอบสิทธิพิเศษ...

สำหรับสมาชิกแด๊กซินที่มีคะแนนส่วนตัว (PPV) 2,700 PV ต่อเดือน

 

จับรางวัลทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

ประกาศผู้โชคดีผ่านทาง เฟสบุ๊คไลฟ์

เงื่อนไข

- มีคะแนนส่วนตัว (PPV) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563

- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

- ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัล พร้อมสำเนาบัตรประชาชนภายในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
(สำเนาบัตรประชาชน ต้องตรงกับชื่อ-สกุล ของรหัสสมาชิก หรือกรณีรับแทนจะต้องมีเสานำบัตรผู้ได้รับสิทธิ์ และหนังสือมอบอำนาจ)

- การสละสิทธ์คือการงดรับสิทธิ์ต่างๆ ที่ทำไว้ในแคมเปญทุกชนิด

- หนึ่งท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใส่ความเห็น