บริษัท แด๊กซินอินดัสทรี ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานระดับสากล

คุ้มครองผู้บริโภค
มาตรฐานโรงงาน GMP

บริษัท แด๊กซิน อินดัสทรี จำกัดได้มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนได้รับมาตรฐานระบบการจัดการ ระบบสิ่งแวดลล้อม GMP จากระทรวงสาธารณสุขจังหวัด และบริษัทรแด๊กซินจะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาต่อไป


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

บริษัท แด๊กซิน ( ประเทศไทย ) จำกัดได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

บริษัท แด๊กซิน ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑส้มแขกและกาแฟผสมเห็ดหลินจือ 3 IN 1

ทะเบียนยาแผนโบราน กระทรวงสาธารณสุข

บริษัท แด๊กซิน ( ประเทศไทย ) จำกัดได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑเห็ดหลินจือเป็นยาแผนโบราน

ยาแผนโบราน
คณะกรรมการกลางอิสลาม ( ฮาลาล )

บริษัท แด๊กซิน ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑในการใช้เครื่องหมาย ฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลาม


สมาชิกสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทย

บริษัท แด๊กซิน ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้เป็นสมาชิกขายตรงแห่งประเทศไทยในระดับสมาชิกสามัญ เราจะพัฒนาวงการขายตรงในประเทศให้เป็ที่ยอมรับของคนไทยและทั่วโลก